DATOS DE CONTACTO DOS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CONCELLO DE B脫VEDA

 Tel茅fono da centralita: 982 42 60 06

DEPARTAMENTO                                                               correo electr贸nico

 

脫RGANOS DE GOBERNO

ALCALDE: D. Jos茅 Manuel Aris L贸pez....... This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - tfo. extensi贸n: 16

XUNTA DE GOBERNO

COMISI脫N INFORMATIVAS

COMISI脫NS ESPECIAIS

 

SECRETAR脥A

Secretario-interventor: Lu铆s Mat铆as   

ATENCI脫N 脫 P脷BLICO........................... This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SECRETAR脥A XERAL ............................... This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Extensi贸n: 15

RECURSOS HUMANOS.

SERVIZOS XUR脥DICOS.

CONTRATACI脫N .

ACTAS.

ESTAT脥STICA.

 

SANIDADE E ASISTENCIA SOCIAL

Delegado: D. Dionisio Blanco Rubi帽os

 

SERVIZOS SOCIAIS ...........................................      This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(traballadora Social: Bego帽a - tfo. extensi贸n: 17)

(Administrativa: Nuria - tfo. extensi贸n: 18)

 

PUNTO DE ATENCI脫N 脕 INFANCIA ...............         This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Directora: Sandra Tfo.: 982-426117)

 

OBRAS P脷BLICAS............................................... This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegado: D. Jos茅 Lu铆s Rivera Saco

 

 

URBANISMO..................................................  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INTERVENCI脫N URBAN脥STICA

(Arquitecta: Consuelo - tfo. extensi贸n: 13)

(Administrativo: Miguel - tfo. extensi贸n: 10)

Arquitectura ............................................   

Urbanismo...............................................     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

INDUSTRIA E COMERCIO .................................. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Administrativo:Miguel - tfo. extensi贸n: 10)

Actividades econ贸micas:

Apertura, c谩mbeo titularidade...

 

PATRIMONIO ........................................................ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(- tfo. extensi贸n: 11)

 

EDUCACI脫N E CULTURA ..................................... This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegada: Dna. Cristina Ju铆z L贸pez

(Traballadora Cultural: Miriam - tfo. extensi贸n: 12)

 

XUVENTUDE E DEPORTES ................................ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegado: D. Francisco Javier Dominguez L贸pez

(Traballadora Cultural:Miriam - tfo. extensi贸n: 12)

 

SERVIZOS MUNICIPAIS .................................... This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Administrativo: M陋 Carmen - tfo. extensi贸n: 11)

1.- ABASTECEMENTO DE AUGA

2.- SUMIDOIROS

3.- ALUMADO P脷BLICO

4.- FEIRAS E MERCADOS

5.- TR脕FICO E TRANSPORTES P脷BLICOS

6.- PARQUES E XARD脥NS

7.- EXTINCI脫N DE INCENDIOS

8.- RECOLLIDA DE LIXO

 

SERVIZOS AGROPECUARIOS

Delegada: Dna. Natividad Rodr铆guez L贸pez

 

FACENDA MUNICIPAL

 

INTERVENCI脫N .................................... This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretario-interventor: Lu铆s Mat铆as

(Administrativo: Jos茅 Lu铆s - tfo. extensi贸n: 14)

Contabilidade

Facturaci贸n

XESTI脫N TRIBUTARIA ........................... This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Administrativo: M陋 Carmen - tfo. extensi贸n: 11)

TAXAS-PREZOS P脷BLICOS-IMPOSTOS

RECADACI脫N

Informaci贸n sobre Comunicaci贸n Previa de Obras

 

Quedan suxeitos ao r茅xime de intervenci贸n municipal de comunicaci贸n previa os actos de edificaci贸n e uso do solo  do subsolo non suxeitos a licenza e, en todo caso, os que as铆 se establezan nas leis.

 

Todos os actos de ocupaci贸n, construci贸n, edificaci贸n e uso do solo e do subsolo non contemplados no artigo 351 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016 do solo de Galicia, quedan sometidos ao r茅xime de comunicaci贸n previa urban铆stica establecido nesta secci贸n.

En particular, som茅tense ao r茅xime de comunicaci贸n previa:

a) Os actos de edificaci贸n e uso do solo e do subsolo que, conforme 谩 normativa xeral de ordenaci贸n da edificaci贸n, non precisen de proxecto de obras de edificaci贸n.

b) A execuci贸n de obras ou instalaci贸ns menores.

En ning煤n caso entenderanse como talles os parcelamentos urban铆sticos, os muros de contenci贸n de m谩is de metro e medio de altura, as intervenci贸ns en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.

c) A utilizaci贸n do solo para o desenvolvemento de actividades mercant铆s, industriais, profesionais, de servizos ou outras an谩logas.

d) O uso do voo sobre as edificaci贸ns e instalaci贸ns de calquera clase.

e) A modificaci贸n do uso de parte dos edificios e instalaci贸ns, en xeral, cando non te帽an por obxecto cambiar os usos caracter铆sticos do edificio nin implantar un uso residencial.

f) A extracci贸n de 谩ridos para a construci贸n e a explotaci贸n de canteiras, a铆nda que se produza en terreos de dominio p煤blico e estean suxeitos a concesi贸n ou autorizaci贸n administrativa.

g) As actividades extractivas de minerais, l铆quidos, e de calquera outra materia, as铆 como as de verteduras no subsolo.

h) A instalaci贸n de invernadoiros.

i) A colocaci贸n de carteis e paneis de propaganda visibles desde a v铆a p煤blica, sempre que non estean en locais pechados.

j) Os peches e valados de leiras.

k) As instalaci贸ns e construci贸ns de car谩cter temporal destinadas a espect谩culos e actividades recreativas.

 

De conformidade co artigo 146.2 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, con car谩cter xeral, transcorrido o prazo de quince d铆as h谩biles sinalado, a presentaci贸n da comunicaci贸n previa cumprindo con todos os requisitos esixidos constit煤e t铆tulo habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos 谩 mesma, sen prexu铆zo das posteriores facultades de comprobaci贸n, control e inspecci贸n por parte do Concello respectivo.

O promotor dos actos suxeitos a comunicaci贸n previa, deber谩 comunicar ao Concello a intenci贸n de levar a cabo o acto cunha antelaci贸n m铆nima de quince d铆as h谩biles 谩 data en que pretenda comezar a s煤a execuci贸n. A comunicaci贸n deber谩 ir acompa帽ada da seguinte documentaci贸n:

a) Descrici贸n t茅cnica das caracter铆sticas do acto de que se trate ou, no seu caso, proxecto t茅cnico legalmente exixible.

b) Manifestaci贸n expresa de que a comunicaci贸n previa presentada cumpre en todos os seus extremos coa ordenaci贸n urban铆stica de aplicaci贸n.

c) Copia das autorizaci贸ns, concesi贸ns administrativas ou informes sectoriais cando fosen legalmente exixibles ao solicitante, ou acreditaci贸n de que se solicitou o seu outorgamento.

d) Autorizaci贸n ou documento de avaliaci贸n ambiental, en caso de requirila o uso a que se destinen as obras.

e) Xustificante de pago dos tributos municipais.

f) No seu caso, certificado emitido polas entidades de certificaci贸n de conformidade municipal previstas neste regulamento.

g) Documento de formalizaci贸n da cesi贸n, no seu caso.

h) Data de inicio e finalizaci贸n das obras.

emprende en 3