FACe Punto Xeral de Entrada de Facturas

 

O concello de B贸veda adher铆ronse ao punto xeral de entrada de facturas electr贸nicas da Administraci贸n Xeral do Estado, denominado FACe Punto Xeral de Entrada de Facturas que comezar谩 a funcionar con car谩cter obrigatorio o d铆a 15 de xaneiro de 2015.

 

Todos os provedores que te帽an entregado bens e prestado servizos a este Concello poder谩n remitir e expedir factura electr贸nica e, en todo caso, quedar谩n obrigados a facelo de acordo co artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electr贸nica e creaci贸n do rexistro contable de facturas no Sector P煤blico, os seguintes provedores:

a.Sociedades an贸nimas;

b.Sociedades de responsabilidade limitada;

c.Persoas xur铆dicas e entidades sen personalidade xur铆dica que carezan de nacionalidade espa帽ola;

d.Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes no territorio espa帽ol nos termos que establece a normativa tributaria;

e.Uni贸ns temporais de empresas;

f.Agrupaci贸n de interese econ贸mico, Agrupaci贸n de interese econ贸mico europea, Fondo de Pensi贸ns, Fondo de capital risco, Fondo de investimentos, Fondo de utilizaci贸n de activos, Fondo de regularizaci贸n do mercado hipotecario, Fondo de titulizaci贸n hipotecaria ou Fondo de garant铆a de investimentos.

De acordo coas Bases de execuci贸n do orzamento quedan exclu铆das desta obriga de facturaci贸n electr贸nica as facturas cuxo importe sexa igual ou inferior a  5.000 euros.

驴C贸mo remitir as facturas?

Os provedores para remitir as s煤as facturas deber谩n facelo a trav茅s do FACe no seguinte enlace: https://face.gob.es/es/
Para a remisi贸n de facturas que necesitar谩n dun Certificado Dixital v谩lido emitido por calquera das entidades de certificaci贸n reco帽ecidas.

Neste enlace poder谩n consultar e remitir facturas e descargar a aplicaci贸n para xeralas.

www.administracionelectronica.gob.es/es/ctt/face
Os provedores dispo帽en dun manual que  presenta as funcionalidades do sistema FACe .
A aplicaci贸n permite anexar documentos, polo que este Concello exige a incorporaci贸n da factura en PDF a efectos da s煤a tramitaci贸n.

C贸digos DIR3 do Concello

Facil铆tanse os C贸digos DIR3 Concello de B贸veda, que, en calquera caso, poder谩n consultarse na mesma p谩xina de remisi贸n de facturas:

C脫DIGOS ORGANOS XESTORES E UNIDADES TRAMITADORAS DO CONCELLO DE B脫VEDA
DIR 3 鈥 TRAMITACI脫N FACTURAS.

OFICINA CONTABLE

ORGANO XESTOR

UNIDADE TRAMITADORA

C脫DIGO

DENOMINACI脫N

C脫DIGO

DENOMINACI脫N

C脫DIGO

DENOMINACI脫N

L01270082

Intervenci贸n
Concello
de B贸veda

L01270082

Alcalde

L01270082

Intervenci贸n
Concello de
B贸veda

 Normativa Aplicable

MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS - PRAZOS PARA A LIMPEZA DE FINCAS

 

Rec贸rdase 贸s propietarios, arrendatarios, usufructuarios ou persoas titulares de calquer dereito real sobre fincas situadas dentro dun per铆metro de 100 metros arredor de calquer nucleo de poboaci贸n, que consonte disp贸n a Lei 3/2007 do 9 de abril, de Incendios forestais, nos seus artigos 21 e 22, antes do 31 de marzo de cada ano deben xestionar a biomasa vexetal.

 

Obriga de xesti贸n de biomasa vexetal que o citado artigo 21 concreta do seguinte xeito:

 

a) Xestionar a biomasa vexetal na totalidade das parcelas que se atopen, f贸ra do monte, a unha distancia inferior a 50 metros do seu per铆metro, consonte o previsto nos criterios para a xesti贸n de biomasa definidos nesta lei e na s煤a normativa de desenvolvemento.

 

b) Xestionar a biomasa vexetal nunha franxa de 100 metros arredor de calquera n煤cleo poboacional, edificaci贸n, urbanizaci贸n, dep贸sito de lixo, c谩mpings, instalaci贸ns recreativas, obras, parques e instalaci贸ns industriais, situadas a menos de 400 metros do monte, de acordo cos criterios para a xesti贸n de biomasa estipulados nesta lei e na s煤a normativa de desenvolvemento. Ademais nos 50 metros desde a estrema da propiedade non poder谩 haber as especies sinaladas na disposici贸n adicional terceira desta lei.

c) Ao longo da rede de autoestradas, autov铆as e v铆as r谩pidas e estradas, deberase xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipulados nesta lei, nos terreos inclu铆dos na zona de dominio p煤blico. Ademais, nos devanditos terreos non poder谩 haber 谩rbores das especies sinaladas na disposici贸n adicional terceira desta lei.

d) No caso de v铆as e cami帽os forestais, a xesti贸n da biomasa vexetal farase, no estrato arbustivo e subarbustivo, nos dous metros desde a aresta exterior da v铆a ou cami帽o.

e) Ao longo da rede ferroviaria, deberase xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipu

lados nesta lei, nos terreos inclu铆dos na zona de dominio p煤blico. Nesta faixa non poder谩 haber 谩rbores das especies sinaladas na disposici贸n adicional terceira desta lei.

f) Nas li帽as de transporte e distribuci贸n de enerx铆a el茅ctrica, respectaranse as especificaci贸ns da regulamentaci贸n electrot茅cnica sobre distancia m铆nima entre os condutores, as 谩rbores e outra vexetaci贸n. Ademais, nunha faixa de 5 metros desde a estremeira da infraestrutura non poder谩 haber 谩rbores das especies sinaladas na disposici贸n adicional terceira desta lei.

2. Para os efectos deste artigo, entenderase por persoas titulares as propietarias, arrendatarias, usufrutuarias ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de influencia forestal para os supostos das al铆neas a) e b) do punto anterior, as铆 como as administraci贸ns, entidades ou sociedades que te帽an encomendada a competencia sobre a xesti贸n, ou cedida esta en virtude dalgunha das formas previstas legalmente, das v铆as de comunicaci贸n e li帽as de transporte de enerx铆a el茅ctrica para os supostos referidos nas al铆neas c), d), e) e f) do punto anterior.

3. As acci贸ns e os proxectos de forestaci贸n ou reforestaci贸n deber谩n respectar as faixas de xesti贸n de biomasa previstas neste artigo.

Pola s煤a banda, o artigo 22 da precitada Lei 3/2007, establece que, no caso de incumprimento das obrigas sinaladas, proceder谩se a notificar, de oficio ou a instancia de parte, 谩s persoas responsables a s煤a obriga de xesti贸n da biomasa vexetal, advert铆ndolles da posibilidade de execuci贸n subsidiaria no caso de incumprimento e sen prexu铆zo da instruci贸n do procedemento sancionador que corresponda.

Se no prazo m谩ximo de quince d铆as naturais os citados titulares non acometen a xesti贸n da biomasa, as administraci贸ns p煤blicas, consonte as atribuci贸ns competenciais definidas na precitada Lei, poder谩n proceder 谩 execuci贸n subsidiaria dos traballos de xesti贸n de biomasa, repercut铆ndolles os custos 谩s persoas obrigadas.

As persoas responsables est谩n obrigadas a facilitarlles os necesarios accesos 谩s entidades responsables dos traballos de xesti贸n da biomasa.

Malia o anterior, a consellar铆a competente en materia forestal poder谩 proceder 谩 execuci贸n directa de traballos preventivos nas redes secundarias de faixas de xesti贸n de biomasa, sen necesidade de requirimento previo, cando se declarase un incendio forestal que supo帽a un risco inminente para as persoas e os bens.

Lexislaci贸n aplicable:

    • Lei 3/2007 do 9 de abril, de Incendios forestais,

    • Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenaci贸n urban铆stica e protecci贸n do medio rural.

    • Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urban铆stica de Galicia.

    • Cap铆tulo II, Artigo 10潞, Ordenanza Reguladora da limpeza de terreos e soares e medidas preventivas contra incendios forestais

emprende en 3