DOMICILIACION DE RECIBOS POR TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS

DOMICILIACI脫N BANCARIA

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE BOVEDA (LUGO)

 

ILMO. CONCELLO DE B脫VEDA (LUGO)

REXISTRO XERAL

DATA:

N潞. ENTRADA:

 

DNA. D. ________________________________________________, con D.N.I. n煤mero_________________________, veci帽o de __________________________, como usuario, no Concello de B贸veda, do servicio municipal de (OU como veci帽贸 de B贸veda e suxeito pasivo do Imposto Municipal de Veh铆culos de tracci贸n Mec谩nica):

 

-

-

-

 

Debo satisface-las taxas e/ou prezos p煤blicos derivadas da utilizaci贸n dos mesmos, (ou o abono do imposto citado) e como Titular da conta n煤mero: _________________________________ dir铆xome a vostede co f铆n de que sirva dispor que a partir do d铆a de hoxe o cargo dos recibos expedidos polos Servicios Municipais se carguen na conta ou Libreta precitada,achegando coa presente escrito dirixido o Sr. Director da citada Entidade domiciliando os xa citados recibos (ou imposto)

B贸veda a _____ de ___________________ de______

O INTERESADO,

 

 


 

 

ESCRITO DO INTERESADO 脕 ENTIDADE BANCARIA

SR. DIRECTOR DO/DA _____________________________________

 

SUCURSAL DE ____________________________________________

 

 

 

 

 

DNA. D. ________________________________________________, con D.N.I. n煤mero_________________________, veci帽o de __________________________, como usuario, no Concello de B贸veda, do servicio municipal de (OU Imposto Municipal de Veh铆culos de tracci贸n Mec谩nica):

 

-

-

-

 

Debo satisface-las taxas e/ou prezos p煤blicos derivadas da utilizaci贸n dos mesmos, (ou o abono do imposto citado) e como Titular da conta n煤mero: _________________________________ dir铆xome a vostede co f铆n de que sirva dispor o cargo dos recibos expedidos polos Servicios Municipais na conta ou Libreta precitada, e que lle ser谩n presentadas para o seu cobro a partir do d铆a de hoxe.

 

B贸veda a _____ de ___________________ de______

 

O INTERESADO,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emprende en 3