DIAGRAMA DO PROCEDEMENTO DE TRAMITACI脫N DE LICENCIA DE OBRA


1. 聽聽聽 solicitude de licencia
a.聽聽聽 Rexistro de Entrada聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻
b.聽聽聽 Rexistro de Expedientes聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻
c.聽聽聽 Rexistro de Urbanismo聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻

3.聽聽聽 2. 聽聽聽 Comprobaci贸n da documentaci贸n presentada
a.聽聽聽 Verificaci贸n normativa Habitat Galego (Decreto 262/2007, do 20/12/2007) 聽聽聽 鈻
b.聽聽聽 No seu caso: Requerimento de Subsanaci贸n de defectos聽聽聽 鈼
i.聽聽聽 No seu caso procedemento de desestimento聽聽聽 聽聽聽 鈼

4.聽聽聽 Providencia da alcald铆a incoando procedemento聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻

5.聽聽聽 Comunicaci贸n de incoaci贸n do procedemento e prazo para tramitalo聽聽聽 鈻
6.聽聽聽 Informes
a.聽聽聽 Informe t茅cnico聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻
b.聽聽聽 Informe Xur铆dico聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻

7.聽聽聽 informaci贸n P煤blica - Publicaci贸n en xornal (R煤stico)聽聽聽 聽聽聽 鈼

8.聽聽聽 Informes de outras Administraci贸ns聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈼

9.聽聽聽 Decreto concedendo Licencia ou denegando聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻

10.聽聽聽 Notificaci贸n do Decreto聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻

11.聽聽聽 Comunicaci贸n a Intervenci贸n e Recadaci贸n da
notificaci贸n coa liquidaci贸n de taxas e impostos聽聽聽 聽聽聽 聽聽聽 鈻

12.聽聽聽 Archivo do expediente e introducci贸n de tal dato nos Rexistros聽聽聽 鈻

emprende en 3