DIAGRAMA DO PROCEDEMENTO - LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACI脫N

DIAGRAMA DO PROCEDEMENTO

1潞 - Instancia do interesado solicitando la licencia, achegando certificado final de obras, fotocopia da licencia, xustificantes de haber solicitado a alta no IBI e conexi贸ns a rede de auga e sumidoiros, fotograf铆as do edifico e viais adxacentes

2潞 -Providencia da alcald铆a

SUPOSTO DE CONCESI脫N
3潞.- Informe dos servicios t茅cnicos municipais
4潞.- Informe xur铆dico
5潞.- Informe de intervenci贸n
6潞.- Resoluci贸n da alcald铆a
7潞.- Notificaci贸n do acordo 贸 interesado

SUPOSTO DENEGATORIO

3潞 - Informe-Proposta de Resoluci贸n
4潞 - Decreto de denegaci贸n da concesi贸n de licencia
5潞 - Notificaci贸n do Decreto anterior

emprende en 3