SOLICITUDE DE CONCESI脫N OU ARRENDAMENTO DE SEPULTURA

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO ILMO. CONCELLO DE BOVEDA (LUGO)

N潞 Rexistro Entrada: _________

Data: ____________


D. ______________________, con domicilio en __________, C.P. ______, Tfno. : _____, con D.N.I. n潞.:  ____________ ,, ante V.S. comparece e

    EXP脫N:
    
    Que desexa que pola Corporaci贸n Municipal de B贸veda se proceda a asignarlle unha sepultura no Cemiterio Municipal de B贸veda nas seguintes condici贸ns:
    Concesi贸n por 75 anos (ou Arrendamento por (5 anos))
    E coas seguintes caracter铆sticas: (Seg煤n proceda)
    Un  Nicho subterraneo (1)  de dous (2) corpos. (ou Un Nicho subterraneo de tres (3) corpos)

    Un Nicho a茅reo

    Un columbario

Titular do dereito: D.____________________
Relaci贸n de posibles beneficiarios: D. ______, Dna._________ e D. ____________.
Usuarios do mesmo: D. ______, D. ______ e Dna. _____________.

Por elo SOLICITA:

    Que previos t贸dolos tr谩mites correspondentes se digne a concederlle o arriba exposto.

En B贸veda, a __ de _______ de 20__

emprende en 3